Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Hãy nhận xét một số kích thước ghi ở hình 1.8, cách ghi kích thước nào sai.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhận xét một số kích thước ghi ở hình 1.8, cách ghi kích thước nào sai.

Lời giải chi tiết

Hình a, d, e, g viết kích thước sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close