Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Công nghệ 11

Cách chia các khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Cách chia các khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 như thế nào?

Lời giải chi tiết

Khổ A0 = 2 lần khổ A1, khổ A1 = 2 lần khổi A2, khổ A2 = 2 lần khổ A3, khổ A3 = 2 lần khổ A4. Muốn chia thành khổ nào ta sẽ chia nhỏ dần từ tờ A0 xuống các tờ có kích thước nhỏ hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close