Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Đối với hàm số y = 2x2, khi x

Quảng cáo

Đề bài

Đối với hàm số \(y=2x^2\), khi x \( \ne \) 0 giá trị của \(y\) dương hay âm ? Khi \(x = 0\) thì sao ?

Cũng câu hỏi tương tự với hàm số \(y = -2x^2.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng giá trị hàm số y=2x^2;y=-2x^2 rồi đưa ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

Đối với hàm số \(y = 2x^2\), khi \( x \ne 0 \)  giá trị của \(y\) luôn dương

Khi \(x = 0\) thì giá trị của \(y = 0\)

Đối với hàm số \(y = -2x^2\),  khi  \( x\ne 0\)  giá trị của \(y\) luôn âm.

Khi \(x = 0\) thì giá trị của \(y =0\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
Quảng cáo
list
close
Gửi bài