Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = 2x2

 

 

 

 

 

8

 

 

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = -2x2

 

 

 

 

 

-8

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay từng giá trị của \(x\) vào mỗi hàm số \(y=2x^2\) và \(y=-2x^2\) để tính giá trị của \(y\) rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = 2x2

18

8

2

0

2

8

18

 

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = -2x2

-18

-8

-2

0

-2

-8

-18

Loigiaihay.com


Xem thêm tại đây: Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
Quảng cáo
list
close
Gửi bài