Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó.

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm \(A,B,C\) không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

­­Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\) là giao của ba đường trung trực của tam giác. 

Lời giải chi tiết

 

Vẽ hai đường trung trực \({d_1}\) và \({d_2}\) của \(AB\) và \(AC\) . Hai đường thẳng này cắt nhau tại \(I.\)

Vẽ đường tròn tâm \(I\) bán kính \(IA\) ta được đường tròn đi qua ba điểm \(A,B,C.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài