Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường tròn (O), A là một điểm bất kì thuộc đường tròn.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn (O), A là một điểm bất kì thuộc đường tròn. Vẽ A’ đối xứng với A qua O (h.56). Chứng minh rằng điểm A’ cũng thuộc đường tròn (O).

Lời giải chi tiết

Do A' đối xứng với A qua O nên O là trung điểm của \({\rm{AA}}' \Rightarrow OA = OA' = R\)

Suy ra A' cũng thuộc đường tròn (O)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải