Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2

Giải phương trình 5x^2+4x-1=0 bằng cách điền vào chỗ trống:...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình \(5{x^2} + 4x - 1 = 0\) bằng cách điền vào những chỗ trống:

\(a = ...;\,b' = ...;c = ...\); \(\Delta ' = ...;\,\sqrt {\Delta '}  = ...\)

Nghiệm của phương trình \({x_1} = ...;\,{x_2} = ...\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đối với phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\,(a \ne 0)\) và \(b = 2b'\), \(\Delta ' = b{'^2} - ac\)

+ Nếu \(\Delta ' >0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

\({x_1}=\dfrac{-b' + \sqrt{\bigtriangleup '}}{a}\); \({x_2}=\dfrac{-b' - \sqrt{\bigtriangleup '}}{a}\)

Lời giải chi tiết

\(a = 5;\,b' = 2;c =  - 1\);

\(\Delta ' = {(b')^2} - ac = {2^2} - 5.\left( { - 1} \right) = 9;\,\sqrt {\Delta '}  = 3\)

Nghiệm của phương trình \({x_1} = \dfrac{{ - b' + \sqrt {\Delta '} }}{a} = \dfrac{{ - 2 + 3}}{5} = \dfrac{1}{5};\\{x_2}= \dfrac{{ - b' - \sqrt {\Delta '} }}{a} = \dfrac{{ - 2 - 3}}{5} =  - 1.\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close