Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2

Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 11

 

Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý 2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giả thiết là điều kiện đề bài cho

Kết luận là điều cần chứng minh

Lời giải chi tiết

Giả thiết: Cho \(\left( O \right)\) có hai dây \(AB\) và \(CD\)

Kết luận:

a) Nếu cung \(AB\) \( > \) cung \(CD\) thì \(AB > CD\)

b) Nếu \(AB > CD\) thì cung \(AB\) \( > \) cung \(CD\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài