Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường tròn...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điểm \(A\) và \(B\). 

a) Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó.

b) Có bao nhiêu đường tròn như vậy? Tâm của chúng nằm trên đường nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các điểm nằm trên cùng 1 đường tròn thì cách tâm đường tròn 1 khoảng bằng nhau = bán kính

Lời giải chi tiết

a) 

b) Có vô số đường tròn đi qua hai điểm A và B. Tâm của chúng nằm trên đường thẳng \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(AB.\)

Vì gọi O là tâm đường tròn đi qua 2 điểm A và B, khi đó, \(OA = OB\).

Tập hợp các điểm O thỏa mãn \(OA = OB\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(AB.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close