Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường tròn...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điểm \(A\) và \(B\). 

a) Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó.

b) Có bao nhiêu đường tròn như vậy? Tâm của chúng nằm trên đường nào?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) 

b) Có vô số đường tròn đi qua hai điểm A và B. Tâm của chúng nằm trên đường thẳng \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(AB.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài