Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Đối với hàm số y=ax^2, nhờ các bảng giá trị vừa tính được, hãy cho biết...

Quảng cáo

Đề bài

Đối với hàm số \(y = 2{x^2}\), nhờ các bảng giá trị vừa tính được, hãy cho biết

- Khi \(x\) tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của \(y\) tăng hay giảm?

- Khi \(x\) tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của \(y\) tăng hay giảm?

Nhận xét tương tự với hàm số \(y =  - 2{x^2}\) 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng các giá trị của các hàm số rồi đưa ra nhận xét 

Lời giải chi tiết

Từ bảng các giá trị của hàm số \(y = 2{x^2}\) ta thấy

- Khi \(x\) tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của \(y\) giảm.

- Khi \(x\) tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của \(y\) tăng.

Từ bảng các giá trị của hàm số \(y =  - 2{x^2}\) ta thấy

- Khi \(x\) tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của \(y\) tăng.

- Khi \(x\) tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của \(y\) giảm.

  Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
Quảng cáo
list
close
Gửi bài