Câu hỏi 1 trang 77 SGK Hình học 11

Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

Có 3 cách xác định mặt phẳng

– Một mặt phẳng được xác định khi biết ba điểm không thẳng hàng của nó.

Kí hiệu mp đi qua ba điểm \(A, B, C\) là \((ABC).\)

– Một mặt phẳng được xác định khi biết một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng.

Mặt phẳng đi qua đường thẳng \(d\) và điểm \(A\) (không thuộc \(d\)) là \((A,d).\)

– Một mặt phẳng được xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng.

Mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau \(d_1,d_2\) là \((d_1,d_2)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close