Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 31 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn:...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Rút gọn: \(3\sqrt {5a}  - \sqrt {20a}  + 4\sqrt {45a}  + \sqrt a \) với \(a \ge 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn 

Với các biểu thức \(A,B\) mà \(B \ge 0\) ta có \(\sqrt {{A^2}B}  = \left| A \right|\sqrt B  = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,A \ge 0\\ - A\sqrt B \,khi\,\,A < 0\end{array} \right.\) 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{& 3\sqrt {5a}  - \sqrt {20a}  + 4\sqrt {45a}  + \sqrt a  = 3\sqrt {5a}  - 2\sqrt {5a}  + 4.3\sqrt {5a}  + \sqrt a   \cr &  = 3\sqrt {5a}  - 2\sqrt {5a}  + 12\sqrt {5a}  + \sqrt a  = 13\sqrt {5a}  + \sqrt a  \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải