Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2

Hãy nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị này bằng cách trả lời các câu hỏi sau (h.6):

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị này bằng cách trả lời các câu hỏi sau (h.6):

 

 

               Hình 6

- Đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành ?

- Vị trí của cặp điểm \(A, A’\) đối với trục \(Oy\) ? Tương tự đối với các điểm \(B, B’\) và \(C, C’ \)?

- Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị ? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 6 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Đồ thị nằm ở phía trên trục hoành

- Các cặp điểm \(A\) và \(A’; B\) và \(B’; C\) và \(C’\) đối xứng nhau qua trục tung \(Oy\)

- Điểm \(O (0;0)\) là điểm thấp nhất của đồ thị.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close