Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2

Nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị và rút ra những kết luận

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị và rút ra những kết luận tương tự như đã làm với hàm số \(y = 2{x^2}.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 7 (SGK trang 34) để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

- Đồ thị nằm ở phía dưới trục hoành

- Các cặp điểm \(P\) và \(P’; M\) và \(M’; N\) và \(N’\) đối xứng nhau qua trục tung \(Oy\)

- Điểm \(O (0;0)\) là điểm cao nhất của đồ thị.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close