Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

Tóm tắt mục II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Cơ chế của bộ máy nhà nước

- Cơ quan cao nhất là Hội Đồng Công Xã vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

- Thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

Sơ đồ bộ máy của công xã Pa-ri

Mục b

b) Các chính sách của công xã:

- Tách nhà thờ khỏi hoạt động của Nhà nước, nhà trường không dạy kinh thánh.

- Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.

- Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đạp công nhân.

- Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

- Quy định giá bán bánh mì.

- Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

=> Chứng tỏ là nhà nước kiểu mới là một nhà nước vô sản, phục vụ nhân dân.

ND chính

Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri: Cơ chế của bộ máy nhà nước và các chính sách của công xã.

Sơ đồ tư duy Công xã Pa-ri 1871

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close