Lý thuyết Công xã Pa-ri 1871

Lý thuyết Công xã Pa-ri 1871

Quảng cáo

I. Sự thành lập của công xã

1. Hoàn cảnh ra đời của công xã

- Năm 1870 – 1871: cuộc chiến tranh Pháp – Phổ.

- Ngày 4/9/1870: công nhân và tiểu tư sản đứng lên lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế => thiết lập chính phủ tư sản – “chính phủ Vệ quốc

- “Chính phủ Vệ quốc” > < quần chúng nhân dân

2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập công xã.

- Mâu thuẫn giữa Chính phủ tư sản (ở Véc-xai) >< nhân dân ngày càng gay gắt, Chi-e tiến hành âm mưu bắt hết các ủy viên của Ủy ban Trung ương (đại diện cho nhân dân).

- Ngày 18 - 3 - 1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri) - là nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng cuối cùng chúng đã thất bại. Chi-e phải cho quân chạy về Véc-xai. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pa-ri và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.

- Ngày 26 - 3 - 1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Những người trúng cử phần đông là công nhân và trí thức - đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri.

3. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

- Hội đồng Cộng xã: cơ quan cao nhất của Nhà nước.

- Thành lập các Ủy ban lo các công việc:

+ Đối ngoại.

+ Tài chính

+ An ninh, xã hội.

+ Giáo dục.

- Chính sách:

+ Thành lập các lực lượng vũ trang – an ninh nhân dân.

+ Tách nhà thờ ra khỏi trường học.

+ Giá bán tối đa, lương tối thiểu.

+ Giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

4. Ý nghĩa lịch sử bài học của Công xã Pari

a. Ý nghĩa:

- Công xã Pari là mô hình thủ nhỏ của một xã hội mới.

- Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào công nhân.

b. Bài học:

- Cần phải có một Đảng chân chính lãnh đạo.

- Có sự liên minh công – nông.

- Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close