Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Tóm tắt mục 4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 4

4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Sự phát triển kinh tế trong hoàn cảnh chế độ phong kiến thúc đẩy sự phân hóa xã hội:

- Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay địa chủ, quý tộc, quan lại.

- Giai cấp thống trị ngày càng ăn chơi, xa xỉ không còn chăm lo đến sản xuất và đời sống nhân dân.

- Thiên tai, mất mùa đói kém làm đời sống nhân dân cực khổ.

- Dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ: Từ 1344 đến cuối thế kỷ XIV nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra làm chính quyền nhà Trần rơi vào khủng hoảng.

ND chính

Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân vào cuối thế kỉ XIV và sự suy vong của nhà Trần.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close