Thử tài bạn trang 86 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm ƯC(36,48), rồi tìm ƯCLN(36 ,48).

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm ƯC(36,48), rồi tìm ƯCLN(36,48).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm Ư(36) ; Ư(48). Các số vừa là ước của 36, vừa là ước của 48 thì là ước chung của 36 và 48

Số lớn nhất tỏng số các ước chung của 36 và 48 là ƯCLN(36,48)

Lời giải chi tiết

Ta có Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}

và Ư(48) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48}

Do đó ƯC(36, 48) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}. Nên ƯCLN(36,48) = 12

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close