Hoạt động 5 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

Lời giải chi tiết

Số lớn nhất trong tập hợp các ƯC(18; 24) là ƯCLN(18; 24)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close