Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi

\(\eqalign{  & Ư\left( {12} \right) = \left\{ {...;...;...;...;...;...} \right\}  \cr  & Ư(30) = \left\{ {...;...;...;...;...;...;...;} \right\}  \cr  & ƯC(12,30) = \left\{ {...;...;...;...} \right\} \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

ƯC(12; 30) = {1; 2; 3; 6}

Số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 12 và 30 là số 6

Số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 12 và 30 là số nào ?

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close