Thử tài bạn trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm ƯCLN(48,120) rổi từ đó tìm ƯC(48,120).

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ƯCLN(48,120) rổi từ đó tìm ƯC(48,120).

Lời giải chi tiết

48 = 24.3; 120 = 23.3.5

ƯCLN(48; 120) = 23.3 = 24

Do đó \(ƯC(48; 120) = Ư(24) \)\(\;= \left\{{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}\right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close