Thử tài bạn trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ?

216 ;           2354 ;          4067 ;      6516

Lời giải chi tiết

Số 216 chia hết cho 9 vì số 216 có tổng các chữ số là 2 + 1 + 6 = 9, 9 ⁝ 9

Số 2354 không chia hết cho 9 vì số 2354 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 5 + 4 = 14, 14 không chia hết cho 9

Số 4067 không chia hết cho 9 vì số 4067 có tổng các chữ số là 4 + 0 + 6 + 7 = 17, 17 không chia hết cho 9

Số 6516 ⁝ 9 vì số 6516 có tổng các chữ số là 6 + 5 + 1 + 6 = 18; 18 ⁝ 9

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close