Hoạt động 6 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số 482 trong ví dụ 3 có chia hết cho 9 không ? Tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Số 482 trong ví dụ 3 có chia hết cho 9 không ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết

Số 482 trong ví dụ 3 không chia hết cho 9

Vì 482 = (4 + 8 + 2) + (4.11.9 + 8.9) = (tổng các chữ số) + (số chia hết cho 9)

4 + 8 + 2 = 14 không chia hết cho 9; \((4.11.9 + 8.9)\) chia hết cho 9

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close