Hoạt động 7 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bạn Thu nhận xét : Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9, và như vậy mọi số cũng viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3.

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Thu nhận xét : Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9, và như vậy mọi số cũng viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3. Theo em Thu nhận xét như vậy đúng hay sai ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết

Thu nhận xét đúng. Vì một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close