Bạn nào đúng trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hoa và Mai đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp hai bạn tìm câu đúng. Cho ví dụ cụ thể.

Quảng cáo

Đề bài

Hoa và Mai đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp hai bạn tìm câu đúng. Cho ví dụ cụ thể.

a) Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

b) Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.

c) Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

d) Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

a) Phát biểu a) đúng. Ví dụ: 27 ⁝ 9 thì 27 ⁝ 3

b) Phát biểu b) sai. Ví dụ: 15 ⁝ 3 mà 15 không chia hết cho 9

c) Phát biểu c) đúng. Ví dụ: 30 ⁝ 15 thì 30 ⁝ 3

d) Phát biểu d) đúng. Ví dụ: 90 ⁝ 45 thì 90 ⁝ 9

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close