Thử tài bạn trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép cộng:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép cộng: \({{2x} \over {5x - 2}} + {4 \over {5x - 2}}\)

Lời giải chi tiết

\({{2x} \over {5x - 2}} + {4 \over {5x - 2}} = {{2x + 4} \over {5x - 2}}\)

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: 1. Phép cộng các phân thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài