Hoạt động 1 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống:

\({2 \over {7x - 2}} + {4 \over {7x - 2}} = {{... + ...} \over {7x - 2}}\) (cộng hai tử, giữ nguyên mẫu)

\( = {{...} \over {7x - 2}}\) (thu gọn tử)

Lời giải chi tiết

\({2 \over {7x - 2}} + {4 \over {7x - 2}} = {{2 + 4} \over {7x - 2}} = {6 \over {7x - 2}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close