Thử tài bạn trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Dùng quy tắc đổi dấu, hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống sau đây :

Quảng cáo

Đề bài

Dùng quy tắc đổi dấu, hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống sau đây : \({{2x - y} \over {y - x}} = {{y - 2x} \over {...}}\)

Lời giải chi tiết

\({{2x - y} \over {y - x}} = {{y - 2x} \over {x - y}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài