Hoạt động 4 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Nhân cả tử và mẫu của phân thức với -1 rồi so sánh phân thức nhận được với phân thức ban đầu.

Quảng cáo

Đề bài

Nhân cả tử và mẫu của phân thức \({{{x^2} - 2x} \over {x + 1}}\) với -1 rồi so sánh phân thức nhận được với phân thức ban đầu.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {{{x^2} - 2x} \over {x + 1}} = {{\left( {{x^2} - 2x} \right)\left( { - 1} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( { - 1} \right)}}  \cr  & {{{x^2} - 2x} \over {x + 1}} = {{ - {x^2} + 2x} \over { - x - 1}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài