Thử tài bạn trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống sau đây: \({y \over 2} = {{y - {y^2}} \over {...}}\)

Lời giải chi tiết

\({y \over 2} = {{y - {y^2}} \over {2\left( {1 - y} \right)}}\)

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: 1. Phân thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài