Bạn nào đúng trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em bạn nào đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Lời giải chi tiết

\(4x + 2 \ne 2x.4\). Bạn Bảo sai.

\(\left( {4x + 2} \right).x = 2x\left( {2x + 1} \right)\). Bạn Dũng đúng.

Vậy bạn Dũng đúng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Phân thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài