Thử tài bạn trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập - Mỗi số thực có phải là một phân thức không? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

- Mỗi số thực có phải là một phân thức không? Vì sao?

- Mỗi đa thức có phải là một phân thức không? Vì sao?

- Hãy viết một phân thức mà bậc của tử lớn hơn bậc của mẫu một bậc.

Lời giải chi tiết

Một số thực là một phân thức với mẫu thức bằng 1.

Một đa thức là một phân thức với mẫu thức bằng 1.

Một phân thức mà bạc tử lớn hơn bậc của mẫu một bậc là \({{{x^2}} \over {x + 1}}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Phân thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài