Thử tài bạn trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau:

Quảng cáo

Đề bài

Giải các bất phương trình sau:

a) \(3x - 9 < 0\)

b) \(–x + 1 > -3x + 5\)

Lời giải chi tiết

\(a)\;3x - 9 < 0 \)

\(\Leftrightarrow 3x < 9 \)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1}{3}.3x < \dfrac{1 }{3}.9\)

\(\Leftrightarrow x < 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(x < 3\)

\(b) - x + 1 >  - 3x + 5\)

\(\Leftrightarrow  - x + 3x > 5 - 1 \)

\(\Leftrightarrow 2x > 4 \)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1 }{ 2}.2x > \dfrac{1 }{ 2}.4 \)

\(\Leftrightarrow x > 2\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(x > 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close