Hoạt động 4 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho bất phương trình 0,5.x > 1

Quảng cáo

Đề bài

Cho bất phương trình \(0,5.x > 1\)             (*)

Nhân hai vế của bất phương trình (*) với 2, ta có: \(x\,\,....\,2\)

Nhân hai vế của bất phương trình (*) với -2, ta có: \( - x\,\,....\,\, - 2\)

Hãy điền dấu “< ; >” thích hợp vào các ô trống trên.

Lời giải chi tiết

Cho bất phương trình \(0,5.x > 1\) (*)

Nhân hai vế của bất phương trình (*) với 2, ta có \(x > 2\)

Nhân hai vế của bất phương trình (*) với \(-2\), ta có \(–x < -2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close