Hoạt động 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Từ bất phương trình 2x + 3 ta cộng vào hai vế với -3 thì được:

Quảng cáo

Đề bài

Từ bất phương trình \(2x + 3\) ta cộng vào hai vế với \(-3\) thì được:

\(2x > 1 + ....\)

Hãy điền giá trị thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết

\(2x > 1 + (-3)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close