Thử tài bạn trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Các bất phương trình sau có là bất phương trình bậc nhất một ẩn không?

Quảng cáo

Đề bài

Các bất phương trình sau có là bất phương trình bậc nhất một ẩn không?

a) 0x + 4 > 0

b) x2 + 1 > 0

c) 3x – 2 ≤ 0

Lời giải chi tiết

Trong các bất phương trình đã cho chỉ có bất phương trình c) là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài