Thử tài bạn trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Hãy viết giá trị trong hệ thập phân tương ứng với các số La Mã có trên mặt đồng hồ ở hình 6.

Quảng cáo

Đề bài

1. Hãy viết giá trị trong hệ thập phân tương ứng với các số La Mã có trên mặt đồng hồ ở hình 6.

2. Hãy viết các số sau bằng số La Mã : 18 ; 39 ; 145.

Lời giải chi tiết

1.

I (1)                VII (7)

II (2)               VIII (8)

III (3)             IX (9)

IV (4)              X (10)

V (5)               XI (11)

VI (6)              XII (12)

2. 18 (XVIII); 39 (XXXIX); 145 (CXLV)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close