Thử tài bạn trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập a) Dùng những chữ số thích hợp để ghi các số sau :

Quảng cáo

Đề bài

a) Dùng những chữ số thích hợp để ghi các số sau :

- Năm trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm hai mươi chín.

- Bảy mươi tám triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi bốn.

b) Hai triệu gồm bao nhiêu nghìn ? Bao nhiêu trăm ?

Lời giải chi tiết

a) 537729; 78273544

b) Hai triệu gồm 2000 nghìn; Hai triệu gồm 20000 trăm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close