Hoạt động 5 trang 23 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Hãy viết số điện thoại nhà em và cho biết số em vừa viết gồm mấy chữ số. Đó là những chữ số nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết số điện thoại nhà em và cho biết số em vừa viết gồm mấy chữ số. Đó là những chữ số nào ?

Lời giải chi tiết

Số điện thoại nhà em 02836974511

Số em vừa viết có 11 chữ số. Đó là những chữ số 0, 2, 8, 3, 6, 9, 7, 4, 5, 1, 1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close