Hoạt động 6 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy dự đoán các giá trị tương ứng trong hệ thập phân của các số La Mã ghi trên mặt đồng hồ ở hình 6.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy dự đoán các giá trị tương ứng trong hệ thập phân của các số La Mã ghi trên mặt đồng hồ ở hình 6.

Lời giải chi tiết

I (1)                  VII (7)

II (2)                VIII (8)

III (3)               IX (9)

IV (4)                X (10)

V (5)                 XI (11)

VI (6)                XII (12)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close