Thử tài bạn trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau :

a) \(\dfrac{{2x - 1}}{{x + 1}} = \dfrac{{x + 4}}{{x - 1}}\) ;

b) \(\dfrac{5}{x} = \dfrac{{2x - 1}}{{x - 2}} - x\) .

Lời giải chi tiết

a) ĐKXĐ: \(x \ne  - 1,x \ne 1\)

b) ĐKXĐ: \(x \ne 0,x \ne 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài