Thử tài bạn trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình \(x + \dfrac{{2x}}{3} = \dfrac{{13 - x}}{2}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & x + {{2x} \over 3} = {{13 - x} \over 2}  \cr  &  \Leftrightarrow {{x.6} \over 6} + {{2x.2} \over 6} = {{\left( {13 - x} \right).3} \over 6}  \cr  &  \Leftrightarrow 6x + 4x = 39 - 3x  \cr  &  \Leftrightarrow 6x + 4x + 3x = 39  \cr  &  \Leftrightarrow 13x = 39  \cr  &  \Leftrightarrow x = 3 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ 3 \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài