Thử tài bạn trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tùng làm một cacis diều có thân là hình tứ giác ABCD. Cho biết AC là trung trực của BD và AC = 90 cm, BD = 60 cm (h.16). Em hãy tính diện tích thân diều.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tùng làm một cacis diều có thân là hình tứ giác ABCD. Cho biết AC là trung trực của BD và AC = 90 cm, BD = 60 cm (h.16). Em hãy tính diện tích thân diều.

Lời giải chi tiết

Tứ giác ABCD có \(AC \bot BD\) (AC là trung trực của BD)

Do đó \({S_{ABCD}} = {1 \over 2}AC.BD = {1 \over 2}.90.60 = 2700\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 6. Diện tích hình thoi
Gửi bài tập - Có ngay lời giải