Thử tài bạn trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tùng làm một cacis diều có thân là hình tứ giác ABCD. Cho biết AC là trung trực của BD và AC = 90 cm, BD = 60 cm (h.16). Em hãy tính diện tích thân diều.

Quảng cáo

Đề bài

Tùng làm một cacis diều có thân là hình tứ giác ABCD. Cho biết AC là trung trực của BD và AC = 90 cm, BD = 60 cm (h.16). Em hãy tính diện tích thân diều.

Lời giải chi tiết

Tứ giác ABCD có \(AC \bot BD\) (AC là trung trực của BD)

Do đó \({S_{ABCD}} = {1 \over 2}AC.BD = {1 \over 2}.90.60 = 2700\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close