Bạn nào đúng trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Mai nói ta vẫn có thể tính diện tích hình thoi theo công thức S = d.h.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Mai nói ta vẫn có thể tính diện tích hình thoi theo công thức S = d.h.

Trong đó, d là độ dài một đáy và h là chiều cao tương ứng.

Nhưng Lan lại bảo không thể dùng công thức trên. Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Mai đúng,

Hình thoi cũng là hình bình hành nên vẫn có thể tính diện tích hình thoi theo công thức \(S = d.h\) trong đó d là độ dài một đáy và h là chiều cao tương ứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 6. Diện tích hình thoi
Gửi bài tập - Có ngay lời giải