Thử tài bạn trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Trong hai hình tạo bởi các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA sau hình nào là đa giác.

Quảng cáo

Đề bài

1. Trong hai hình tạo bởi các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA sau hình nào là đa giác.

 

2. Quan sát đa giác ABCDE ở hình 5 rồi điền vào chỗ trống trong bảng:

 

Các cạnh

 

Các đỉnh

 

Các góc

 

Lời giải chi tiết

1. Trong hai hình tạo bởi các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA hình a) là hình đa giác.

2. Các cạnh AB, BC, CD, DE, EA

Các đỉnh A, B, C, D, E

Các góc \(\widehat A,\,\widehat B,\,\widehat C,\,\widehat D,\,\widehat E\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Khái niệm về đa giác
Gửi bài