Thử tài bạn trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đếm số lượng mỗi loại đa giác có trong hình 10 và điền vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Đếm số lượng mỗi loại đa giác có trong hình 10 và điền vào bảng sau:

 

TÊN ĐA GIÁC

SỐ LƯỢNG

Tam giác

 

Tứ giác

 

Ngũ giác

 

Lục giác

 

Bát giác

 

Đa giác lồi

 

Đa giác lõm

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

TÊN ĐA GIÁC

SỐ LƯỢNG

Tam giác

2

Tứ giác

2

Ngũ giác

2

Lục giác

2

Bát giác

2

Đa giác lồi

9

Đa giác lõm

1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close