Hoạt động 3 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ các đường thẳng lần lượt chứa các cạnh của hai đa giác sau. Hãy nêu sự khác biệt trong hai trường hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ các đường thẳng lần lượt chứa các cạnh của hai đa giác sau. Hãy nêu sự khác biệt trong hai trường hợp.

Lời giải chi tiết

 

Đa giác ABCD ở hình a) luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bở là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Khái niệm về đa giác
Gửi bài tập - Có ngay lời giải