Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Quảng cáo

Đề bài

Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

a) 99.101;                              b) 78.82

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,99.101 = \left( {100 - 1} \right)\left( {100 + 1} \right) = {100^2} - {1^2} = 10000 - 1 = 9999  \cr  & b)\,\,78.82 = \left( {80 - 2} \right)\left( {80 + 2} \right) = {80^2} - {2^2} = 6400 - 4 = 6396 \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài