Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?

a) \(2x - 5 = 0\)                       b) \(y = 0\)

c) \(0x + 2 = 0\)                      d) \(5 - 2t = 0\)

Lời giải chi tiết

Phương trình a) b) d) là phương trình bậc nhất một ẩn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close