Thử tài bạn trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em có thể thêm một điều kiện để các tứ giác sau đây trở thành hình vuông ?

Quảng cáo

Đề bài

Em có thể thêm một điều kiện để các tứ giác sau đây trở thành hình vuông ?

Lời giải chi tiết

Hình a) tứ giác ABCD là hình chữ nhật, thêm một điều kiện là AB = BC thì tứ giác ABCD là hình vuông.

Hình c) tứ giác ABCD là hình chữ nhật, thêm điều kiện là EH = HG thì tứ giác EFGH là hình vuông.

Hình d) tứ giác PQST là hình thoi thêm một điều kiện \(\widehat P = 90^\circ \) thì tứ giác PQST là hình vuông.

Hình e) tứ giác UVXY là hình thoi thêm một điều kiện \(\widehat U = 90^\circ \) thì tứ giác UVXY là hình vuông.

Hình f) tứ giác MNPQ là hình thoi thêm một điều kiện \(\widehat M = 90^\circ \) thì tứ giác MNPQ là hình vuông.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 7. Hình vuông
Quảng cáo
list
close
Gửi bài